Welkom bij de privacyverklaring van Tanja Van Dooren.
Saai om te lezen? Waarschijnlijk wel, maar jouw privacy is belangrijk.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik je precies uit welke persoonsgegevens ik verzamel, wat ik daarmee doe en wat jouw rechten met betrekking tot die persoonsgegevens zijn.

Ik bied fotografie aan.

Hieronder vind je mijn gegevens:
Tanja Van Dooren
Hoflaan 11
2450 Meerhout
www.tanjavandooren.be
hello@tanjavandooren.be

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Ik verkrijg persoonsgegevens van je, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de website, email, telefoon. Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van dienstverlening.
Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over je gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens eveneens bijzondere persoonsgegevens. Het kan zijn dat door de aard van de opdracht of fotografie bijzondere persoonsgegevens van jou door mij worden verwerkt. Ik verwerk deze alleen wanneer jij deze zelf aan mij bekend hebt gemaakt en enkel voor het doel waarvoor je ze bekend maakte of wanneer je toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken.

Waarom worden er persoonsgegevens verwerkt

Als ik persoonsgegevens van jou verwerk dan gebeurt dat op basis van één van de onderstaande gronden:

Ik verwerk ook gegevens als ik hier gerechtvaardigde belangen bij heb. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Indien er persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Wat gebeurt er als je je gegevens niet verstrekt

Je hebt geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met mij te delen. Ik kan echter de dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die ik gebruik om een overeenkomst voor het uitvoeren van mijn diensten met je te sluiten.
Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met mij op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Voor welk doeleinde worden persoonsgegevens verzameld

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Ik bewaar jouw gegevens niet langer dat strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Wanneer de dienstverlening is afgerond, bewaar ik de gegevens maximaal 5 jaar. Behalve de foto's waarvan door een aparte overeenkomst bepaald is dat ik ze voor publicatie, social media of expositie kan gebruiken.
Wat betreft de factuurgegevens houd ik me aan de wettelijke bewaartermijn.
Andere persoonsgegevens verwijder ik drie maanden nadat je jouw toestemming hebt ingetrokken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden. Ik verstrek jouw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan een website op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.
Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker.
Sommige cookies mag een website plaatsen zonder jouw toestemming. Dat mag :
Als de cookie noodzakelijk is voor de werking van de website. Of noodzakelijk is voor een dienst die je zelf hebt aangevraagd.
Als de cookie wordt gebruikt om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken. Bijvoorbeeld een cookie die wordt gebruikt om te zien hoe een bezoeker door de website surft. Deze informatie kan de website-eigenaar gebruiken om zijn website te verbeteren. Dat mag alleen als de cookie geen grote inbreuk maakt op jouw privacy. De website-eigenaar mag deze gegevens dan niet gebruiken om bijvoorbeeld een profiel van jouw internetgebruik op te stellen. En hij mag deze informatie niet zomaar delen met andere bedrijven.
Ik maak op dit moment geen gebruik van Google Analytics en dergelijke, de cookies die worden gebruikt zijn puur noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op mijn website of social media worden gepubliceerd. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten.
Als ik je persoonsgegevens openbaar maak, zal ik dit altijd met jouw toestemming doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te anonimiseren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Je kunt dit verzoek sturen naar hello@tanjavandooren.be.
Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@tanjavandooren.be.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 december 2020.
Deze privacyverklaring kan aangepast worden. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.